Dua

Rızık Duası | Rızkı Artırmanın Yolları Nelerdir?

Bu içerikte sizlere rızkı arttırmanın yolları hakkında bilgiler veriyoruz. Ardından rızık duası adlı duayı paylaşarak inşallah rızkınızı arttırmanız için yardımcı olmak istiyoruz. Önerim, yazıyı atlamadan, satır satır okuyarak istifade etmenizdir.

Öncelikle şunu iyi bilmelisiniz ki dua eden kişi küfür eden, yalan söyleyen, haramdan yiyen , gıybet eden biri olmamalıdır. Böylelerinin duası kabul olmaz. Mevlam temiz ağızdan edilen kişinin duasını kabul eder. Kimi dualar vardır ki okunduğunda her derde deva olur ancak duayı okuyacak kişininde temiz biri olması gereklidir.

Yalan söylerseniz yada başkasının arkasından konuşursanız dualarınızın kabul olmasını beklemeyin. Rızık duası edecekseniz hem dilinizi hem de kalbinizi temiz tuttuğunuza emin olunuz. Unutmamak lazım Allah C.C süphesiz ki işiten ve duaları kabul edendir. Allah C.C Dualarınızı kabul buyursun inşallah.

Genelde borcu olanlar ve geçim derdi sıkıntısı olanlar rızık arttırmanın yollarını daha çok araştırırlar. Görünen o ki her sıkıştığımızda Allah’tan yardım dileriz sadece başımız sıkıştığında Allah cc aklımıza gelir ve rızkı artıracak dua yada borçlardan kurtulmak için okunacak dua gibi bir umut ışığı ararız. Peki konumuzu fazla uzatmadan sizlere yardımcı olmaya çalışalım.

Rızkı Artırmanın Yolları Nelerdir?

İnsanlar, dünyada yaşamak için, temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Allah Teala her insanın rızkını ezelde takdir etmiştir. Kimi insan iradesi ile çalışarak rızkını helal yoldan temin eder, kimi insan ise rızkını haram yoldan elde eder. Günümüzde birçok insan geçim sıkıntısından kazancının geçimini idame etmeye yetmediğinden şikayet etmektedir. Bu durum insanlarda ruhsal ve psikolojik olarak çöküntüye neden olmaktadır. Rızık sıkıntısı çekenler için, dinimizde birtakım hususlarda tavsiyeler verilmiştir. Bu tavsiyeler aşağıda sıralanmıştır.

Birçoğumuz Allah’a inandığımızı söylüyoruz. Ancak onun emirlerini ve yasaklarını yerine getirmiyoruz. Rızkı artırmak için, Yaratıcı’ya ibadet hususunda titiz davranmak, namazını vaktinde kılmak gerekir.

Takva sahibi olmak: Takva, haramlardan kaçınmak demektir. Haram, kapsamlı bir kelimedir. Gözünü haramdan sakınmak için, müstehcen görüntülere ve haram cinsine bakmamak, kulağı haramdan sakınmak dedikodu ve gıybet dinlememek, ayakları haramdan sakınmanın yolu, eğlence mekanlarına gitmemek, mideyi haramdan sakınmanın yolu ise haram lokma yememektir. Kişi harama dikkat ettiği zaman duası ve ibadeti kabul olunur.

Tevbe istiğfar etmek: Günahlar rızka ve huzura engeldir. Bu nedenle Allah’a inanan müminler daima tevbe ve istiğfara devam ederler.

Cenabı Hakka bol bol şükretmek: Buyrulmuştur ki nimet şükür karşılığıdır. Rabbimiz yüce kitabında buyurmuştur ki, şükrederseniz artırırım. Nimetlere şükredildikçe artacaktır.

Allah’a tevekkül etmek: Tevekkül maksada erişmek için, maddi ve manevi sebepleri yerine getirdikten sonra neticesini Allah’tan beklemektir. Kişi tevekkül sahibi olduğu zaman, rızık için endişe etmez. Bilir ve inanır ki Rab onu görür ve gözetir.

Kanaatkar olmak: Kanaat en büyük gönül zenginliğidir. Rabbimiz Kuranı Kerim’de buyurmuştur ki “mallarınızla, canlarınızla ve evlatlarınızla imtihan olacaksınız. Kişinin çektiği sıkıntı imtihan vesilesidir. Bu nedenle mü’mine yakışan kanaat sahibi olmaktır.

Tutumlu olmak: Atalarımızın çok güzel bir sözü vardır. Varlıktan yokluğa mal sakla, gençlikten ihtiyarlığa can sakla. Peygamber efendimiz buyurmuştur ki “ tutumlu olan fakir düşmez”.

Savurgan olmamak: Dinimizde israf ve cimrilik haram kılınmıştır. Bu ikisi uç noktadır. Savurgan olan kişi ayın sonunu getiremez. Hesabını iyi yapmak, ayağını yorganına göre uzatmak gerekir.

Güneş doğarken yatmamak: Bu vakit rızıkların dağıtıldığı vakittir. Güneş doğarken yatakta olanlar rızık sıkıntısı çekerler. Çünkü rızıkların dağıtıldığı vakitte uykudadırlar. Kainatta yaşayan tüm canlılar güneş doğmadan uyanırlar.

Rızık duası

Hesapsız rızık duası

Bu duayı günde 15 kere okursanız Allah’ın izniyle hesapsız rızık sahibi olursunuz. Sadece Allah C.C isten şüphesiz ki o duaları kabul edendir

“Bismillahirrahmanirrahim

Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, lâ ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in”dallahil islam, ve mah”telefellezine utül kitabe illa min ba”di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm ve men yekfur bi âyatillâhi fe”innallahe seriul hisâb.”

Rızkın artamsı için bir okunacak diğer dua ise Amenerrasulü duası 

Amenerrasulü duası

“Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.

La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Rızık duası, kalbi temiz olanın rızkını arttırır. Umarım sizlerin de rızkında istediği artış gerçekleşir de huzura kavuşursunuz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close