Haarp Nedir?

Dünya, İkinci Dünya Savaşı‘nın ardından büyük bir teknolojik gelişme içerisine girmişti. Bu gelişme, bize savaşın nadir yararlarından gibi gözükse de, yeni ve daha büyük bir savaşın tetikleyicisi konumunda… Türk milleti, Haarp’ı bir kitaptan duydu. Körfez depreminin bu proje nedeniyle gerçekleştiğini iddia eden bu kitap üzerinde pek durmayacağım. Bizim için önemli …

Devamını Oku »

Sömürgecilik Faaliyetlerinin İstatistikî Bilançosu

Colomb’un 1492’de Amerika’ya ayak basması, birçok yönden dünyanın gidişatını değiştirmişti. Bir gemi ve gözü pek bir kaptanın dünyayı değiştirebildiği bir çağ açılmıştı; artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Orta Çağ ve öncesinde savaşların temel sebebi “din” ve “ırk” gibi kutsaliyet belirten kavramlar idi; ancak sömürgecilik çağı ile beraber bu kutsaliyet …

Devamını Oku »

Wilson kimdir ve Prensipleri

Amerikalı politikacı, devlet adamı ve ABD’nin 28. başkanı Woodrow Wilson, Amerika’nın önde gelen üniversitelerinden olan Princeton Üniversite‘sinden mezun olmuş, eğitimi sırasında pek parlak bir öğrenci sayılmasa da hitabet ve edebiyat kulüerinde sivrilmişti. Daha sonra bu üniversiteye “profesör” olarak dönen Wilson, büyük kitleleri etkilemede oldukça yetenekli idi. Başkanlık seçim kampanyaları sırasında …

Devamını Oku »

Oliver Cromwell kimdir?

Tarih, değeri daha sonra anlaşılan insanlarla doludur. Ancak değerinin ölümünden sonra daha aşağıya düşenler de yok değil, belki de en önemlilerinden biri; Oliver Cromwell… 25 nisan 1599’da Huntington şehrinde bir çiftçinin oğlu olarak doğan Cromwell, çocukluk yıllarını burada geçirdikten sonra başkent Londra’nın yolunu tuttu. Katıksız bir protestan olan Cromwell, siyasi …

Devamını Oku »

Osmanlı imparatorluğunun dağılması

Osmanlı devletinin güç kaybetmesini fırsat bilen Rus ve Avrupa devletleri ellerini ovuştururcasına gerçek pis emellerini Osmanlının dağılması için var gücüyle osmanlı topraklarına gözünü dikmiştir. Slav ırkından olan milletlerin, Rusya’nın hakimiyeti altında birleşmelerini amaçlayan siyasî harekete “Panislavizm Hareketi” adı verilmektedir. Bütün Ortodoks Hrisitiyan milletlerin slav ırkından olduğu ve bunların Rusya Devleti’nin …

Devamını Oku »

Osmanlının dağılma sürecinde ermeni isyanı

ermeni isyanı

XIX. yüzyılın sonunda Ermeni meselesi ortaya çıktı. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşına gelinceye kadar, Ermeniler Osmanlı Devleti’nin en mutlu vatandaşları olarak yaşamakta idiler. İstanbul’da bulunan “Ermeni Patriği” nin yöneliminde her türlü hürriyete sahiptiler. Osmanlı Devleti’nin her tarafında özellikle büyük şehirlere yerleşen Ermeniler, ticaret ve kuyumculukla uğraşarak, çok zengin oldular. Doğu Anadolu’nun bazı …

Devamını Oku »

Kıbrıs, Mısır ve Tunusun işgali

Osmanlı dağılma sürecine girmişken teker teker Avrupa ülkeleri tarafından bölgeleri işgal edilerek kuşatılmaya devam ediyordu. Osmanlı devletine bağlı olan Kıbrıs, Tunus ve Mısır Osmanlıdan kopartılarak işgal edildi. Avrupa’nın sömürücü devletlerinden olan Fransa ve İngiltere Osmanlı Ruslarla mücadele ederken bunu fırsat olarak bilerek Bölgenin kuşatılması sağlanmıştır. Kıbrıs’ın ingiltere Tarafından İşgal Edilmesi …

Devamını Oku »

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)

Rusya, “Bab-ı Alî, Avrupa’nın nasihatlanna saygı göstermediği ve Rus menfaatlerini sarstığı” için, Osmanlı Devleti’ne savaş açtı (24 Nisan 1877). Sultan II. Abdülhamit savaşa karşı olmasına rağmen, halk ve devlet adamlarının çoğu savaşı istedi. Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan da Ruslar ile savaş yapılması taraftarıydı. Tarihimizde “93 Harbi” adı verilen bu …

Devamını Oku »

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

İtalya, 1870′de birliğini tamamladı, italya Krallığı, eski Roma İmparatorluğunu canlandırmak istedi. Kuzey Afrika’daki Osmanlı toprakları, İngiltere ve Fransa tarafından paylaşıldı. Fakat, İtalya’ya bir pay düşmedi. Sömürgeciliğe başlayan İtalya, sömürgeler elde etmek istedi. Kendisine sömürge olarak, Osmanlı Devleti’nin hakimiyetinin zayıfladığı bir bölge olan Trablusgarp’ı uygun gördü. Trablusgarp Savaşı Fransa, Fas’ı işgal etmesi …

Devamını Oku »

Balkan Savaşları (1912-1913)

Avrupa devletleri, yüzyıllar boyunca Balkanlardaki Osmanlı Devleti hakimiyetini ortadan kaldırmak için çalıştılar. Balkanlarda Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya devletlerinin kurulmasını sağlayarak, amaçlarını büyük ölçüde gerçekleştirdiler. Buna rağmen Osmanlı Devleti, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Arnavutluk, Makedonya ve Batı Trakya gibi Balkan topraklarını hala elinde tutmakta idi. Selanik, Yanya, lşkodra ve …

Devamını Oku »